понеделник, 31 октомври 2016 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

четвъртък, 27 октомври 2016 г.

НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив

Национална седмица на четенето в НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив


Учениците от НУ „П. Р. Славейков“ - гр. Пловдив знаят, че книгата е най- голямото богатство и прозорец към нови и непознати светове. Заедно със своите учители участваха в различни интересни мероприятия, организирани във всеки един клас.

Цялата информация

неделя, 23 октомври 2016 г.

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", село Куртово Конаре

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", село Куртово Конаре


Националната седмица на четенето в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", село Куртово Конаре разказана с многобройните ни снимки. Споделете фотоисторията с нас! 


Цялата информация

ОУ ”Граф Н. Игнатиев” - с Граф Игнатиево

Националната седмица на четене в ОУ ”Граф Н. Игнатиев”


Националната седмица на четене в ОУ ”Граф Н. Игнатиев” доказа, че чрез книгите се развива не само четивната грамотност на учениците, но и желанието им да показват наученото пред обществото и да привличат нови последователи.

Цялата информация

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Марково

Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Марково

Видео
Страница на училището в "Ние четем"

ДГ „Бисер”, с.Труд, община „Марица”

Национална седмица на четенето в ДГ „Бисер”, с.Труд, община „Марица”


В изпълнение на „Национална стратегия за повишаване на грамотността”, в периода   10.10 – 14.10. 2016г., в Д Г „Бисер” се проведе „Национална седмица на четенето”.
Програма:
10.10 – Откриване

Цялата информация

ДГ „Невена Йорданова” с. Караджово

ДГ „Невена Йорданова” с. Караджово, общ. Садово


І-ви ден - Откриване на Националната седмица на четенето - г-н Янев запозна децата с книгите и ползата от четенето.
ІІ-ри ден - Маратон на четенето - Леля Фиданка прочете на децата приказката "Червената шапчица", а г-н Янев им прочете приказка преди сън.

Цялата информация