вторник, 28 февруари 2017 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

четвъртък, 16 февруари 2017 г.

Магията на книгите

Магията на книгите


През януари учениците от 6 в клас на СУ "Св. Софроний Врачански" с класен ръководител Тошка Ботева стартираха своя класов проект ”Магията на книгите”. В първия етап на проекта учениците работиха по изготвяне на читателски дневник. Включиха се с ентусиазъм и усърдие. Илюстрациите към всяка вписана книга изразяват емоционалното отношение на младите читатели.

Цялата информация

четвъртък, 9 февруари 2017 г.

ОУ ,,Хр.Ботев” - Стамболийски

Национална седмица на четенето - 10-14.10.2016


 На 10.10.2016 г. в залата за тържества в ОУ ,,Хр.Ботев” открихме ,,Национална седмица на четенето’’ с учениците от I- IV клас, които декламираха стихове и пяха песни.
На втория ден родители посетиха часовете по български език и литература, където прочетоха приказки от своето детство.


сряда, 1 февруари 2017 г.

Книгознайковци

Книгознайковци


Представяме ви крайния продукт по мащабен национален eTwinning проект "Книгознайковци" с 46 партньори и 705 обхванати деца на възраст 5- 12 години, в който участвахме и ние - 3.клас от ОУ "Паисий Хилендарски" - с. Цалапица.
С благодарност към координатора Тони Панайотова за вълнуващите преживявания.
Четете за нас в е-книгата от стр.160 до стр.172.
Разгледайте и страниците на нашите приятели.


Цялата информация 

Малките читатели

Малките читателиУчениците от I Б клас уверено напредват в овладяването на азбуката. Всяка нова научена буква им позволява да добавят нова книга в тяхната мини-библиотека. Още щом влезнеш в класната стая и насреща ти се усмихват “Грозното патенце”, “Мравката и щурецът”, “Български народни приказки”, ... Първолаците обичат книгите и всяко междучасие ги подреждат, разглеждат и четат. От няколко седмици на помощната дъска се сменят народни мъдрости – всяка седмица по една. 

петък, 27 януари 2017 г.

Мотивиране на учениците

Обучение на тема „Мотивиране на учениците от начален етап за овладяване на българския книжовен език“ с открити практики в НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, общ. Марица


сряда, 4 януари 2017 г.

Майсторски клас

Дискусия по метода „световно кафене“


Тема „Приложение на ИТ за развитие уменията за четене на учениците от начален етап“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО - Пловдив

Презентация


Цялата информация

Обучение с учители в начален етап


Тема „Придобиване на компетентности в областта на българския език чрез използване на ИТ в общообразователната подготовка“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО – Пловдив


Презентация


Практикум на тема „Актуални акценти в обучението за постигане базова грамотност на учениците от начален етап. Алтернативни методи на ограмотяване“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО – Пловдив


Презентация


Майсторски клас „Алтернативни методи на ограмотяване“, проведен от Васка Атанасова, старши експерт по начално образование в РУО - Пловдив

Презентация