вторник, 31 януари 2017 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

сряда, 4 януари 2017 г.

Майсторски клас

Дискусия по метода „световно кафене“


Тема „Приложение на ИТ за развитие уменията за четене на учениците от начален етап“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО - Пловдив

Презентация


Цялата информация

Обучение с учители в начален етап


Тема „Придобиване на компетентности в областта на българския език чрез използване на ИТ в общообразователната подготовка“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО – Пловдив


Презентация


Практикум на тема „Актуални акценти в обучението за постигане базова грамотност на учениците от начален етап. Алтернативни методи на ограмотяване“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО – Пловдив


Презентация


Майсторски клас „Алтернативни методи на ограмотяване“, проведен от Васка Атанасова, старши експерт по начално образование в РУО - Пловдив

Презентация

неделя, 25 декември 2016 г.

СУ „Христо Ботев“ – град Съединение

Изготвяне на портфолио на учениците от начален етапВ изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от      СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение изготвиха портфолио за оценяване на резултатите от работата им за повишаване на грамотността. Всеки ученик с гордост презентира своите постижения. Успех деца!

СУ „Христо Ботев“ – град Съединение


В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от IIIA и IIIБ клас на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение посетиха училищната библиотека. Г-жа Ваня Ликова запозна учениците с реда в библиотеката.


В страната на приказките


В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от ПИГ III клас с ръководител г-жа Милена Семерджиева на СУ „Христо Ботев“, град Съединение създадоха кът на приказните герои като изработиха табло.


Цялата информация

понеделник, 19 декември 2016 г.

ЕГ "Иван Вазов"

Недялко Славов представи в ЕГ „Иван Вазов” най-новия си роман „Камбаната”На 17.11.2016 г. по покана на УБС /Училищен библиотечен съвет/ в ЕГ „Иван Вазов” гостува Недялко Славов - съвременен български поет, писател и драматург
В училищната библиотека авторът на „Камбаната” разгледа „Книги с автограф” и попълни витрината с екземпляр от уникалния си роман, който е един камбанен звън за силата на нашата вяра.

вторник, 13 декември 2016 г.

ОУ "Христо Ботев" - Брестовица

Националната седмица на четенето в ОУ "Христо Ботев" - Брестовица


 По повод Националната седмица на четенето с цел повишаване грамотността на учениците, запознаване с произведения на български и чуждестранни писатели, възпитаване на любов към книгата и изграждане на добродетели у учениците, в периода 10-14 октомври в нашето училище бе проведена „Седмица на четенето“. 
Дейностите се организираха по класове и колективно, както следва: 

1. В понеделник- 10.10.2016 г. в голямото междучасие се откри Националната седмица на четенето. Децата от ׀׀-׀ клас изпълниха стихове и изпяха песни за книжката. 

четвъртък, 8 декември 2016 г.

ОУ ”Христо Смирненски” с. Житница

„Четем заедно в семейството” в ОУ ”Христо Смирненски” с. Житница

От 28.11-02.12.2016г. в ОУ ”Христо Смирненски” с. Житница, общ. Калояново обл. Пловдив се състоя Седмица на четенето „Четем заедно в семейството”. Учениците от цялото училище показаха огромен интерес и бяха проведени следните инициативи:
Цялата информация

петък, 2 декември 2016 г.

ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски

Седмица на четенето в ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски

В седмицата на четенето третокласниците представиха своите умения в инициативата „Приказка за всеки ден“. Четирите класа за всеки ден бяха подготвили различни български четива, подходящи и за драматизиране от нашите бъдещи първокласници.
Учениците от III в клас запознаха предучилищните групи в училище с приказката „Дядовата ръкавичка“ от Елин Пелин. Целта е насърчаване и повишаване на грамотността на децата от ромски произход. Всеки ученик пресъздаде своята роля с подходяща интонация, докато в същото време децата разглеждаха картини от приказката.


Цялата информация