събота, 31 декември 2016 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

петък, 2 декември 2016 г.

ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски

Седмица на четенето в ОУ „Христо Смирненски“, град Раковски

В седмицата на четенето третокласниците представиха своите умения в инициативата „Приказка за всеки ден“. Четирите класа за всеки ден бяха подготвили различни български четива, подходящи и за драматизиране от нашите бъдещи първокласници.
Учениците от III в клас запознаха предучилищните групи в училище с приказката „Дядовата ръкавичка“ от Елин Пелин. Целта е насърчаване и повишаване на грамотността на децата от ромски произход. Всеки ученик пресъздаде своята роля с подходяща интонация, докато в същото време децата разглеждаха картини от приказката.


Цялата информация

вторник, 29 ноември 2016 г.

СУ „Иван Вазов”, Сопот

Ние четем в СУ „Иван Вазов”, Сопот 


На 24 ноември 2016г. се състоя дългоочакваната среща на четвъртокласниците от Средно училище „Иван Вазов”,  гр. Сопот с Валентина Стоева-главен редактор на сайта „Детски книги“.
С помощта на Skype се получи един откровен видео разговор за книгите и четенето. Вал, както всички я наричат, с невероятен ентусиазъм и артистичност им доказа, че четенето е лесно и забавно.


Цялата информация

ОУ „Душо Хаджидеков“

Грамотни ли сме?


На 21.10.2016 г. се проведе есенният етап за 2016 г. от кампания „Грамотни ли сме?“, организирана от Община Пловдив, отдел „Образование“, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив (ЦПЛР – ОДК – Пловдив). Кампанията провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап.

петък, 18 ноември 2016 г.

ОУ ”Неофит Рилски” с. Ягодово

Националната седмица на четене в ОУ ”Неофит Рилски”Националната седмица на четене в ОУ ”Неофит Рилски” с. Ягодово, доказа, че чрез книгите се развива не само четивната грамотност на учениците, но и желанието им да показват наученото пред обществото и да привличат нови последователи.За всеки ден от седмицата бяха проведени разнообразни инициативи.

Цялата информация

четвъртък, 17 ноември 2016 г.

ЕГ „Иван Вазов”

Националната седмица на четенето в ЕГ „Иван Вазов”На 10.10.2016 г. със срещата на Мануел Рико Рего, испански поет, разказвач и литературен критик с ученици и учители от гимназията, стартира Националната седмица на четенето в ЕГ „Иван Вазов”. Ученици от УБС /Училищен библиотечен съвет/ подготвиха информация за неговото творчество и разпространиха флайъри за събитието. 

Цялата информация

ОУ „Райна Княгиня”

Националната кампания за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността в ОУ „Райна Княгиня”


Първи в страната стартирахме Националната седмица на четенето, като на 05.10.2016г. заедно с „Ротари клуб Филипопол“, Министерството на образованието и Синдиката на българските учители се включихме в Националния проект. Идеята е популярни личности, представители на различни професии, да четат на учениците и да ги мотивират да обичат книгите.

Цялата информация