неделя, 31 декември 2017 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

петък, 15 декември 2017 г.

Нестандартни прийоми за насърчаване на четенето

Нестандартни прийоми за насърчаване на четенето в работата на старши учител Минка Кирова – старши учител в СУ «Св. Софроний Врачански»


Наред с прилагане на информационните технологии в обучението интересът на учениците към четенето може да бъде поддържан и с по-обикновени средства. Ние им избрахме закачливи имена: «Четене с капачки», «Четене с ластици» и «Четене с чаши».

Интересен начин за четене

Интересен начин за четене по време на Националната седмица на четенето в СУ «Св. Софроний Врачански» в гр. Пловдив


Нов интерактивен подход за мотивиране на учениците и насърчаване на четенето използва в работата си старши учител Минка Кирова от СУ. «Св. Софроний Врачански». Чрез онлайн генератор за създаване на «облаци от думи» (Word art) г-жа Кирова създава разнообразни упражнения за четене и писане, с които се повишава интереса на първокласниците към българския език и се разнообразяват дейностите в часовете. Предлагаме различни варианти за използване на «облака от думи».четвъртък, 14 декември 2017 г.

Анкета

     

     Уважаеми ученици,


     Във връзка с провеждане на Националната седмица на четенето е изготвена електронна анкета за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, резултатите от която ще бъдат оповестени при закриване на седмицата на четенето 2017 г. Всички, които имат желание да споделят, какво четат в момента, кои са любимите им произведения и книги могат да попълнят анкетата ТУК.

четвъртък, 7 декември 2017 г.

ОУ „Христо Ботев” гр. Стамболийски

Ние четем в ОУ „Христо Ботев” гр. Стамболийски


Националната седмица на четенето в ОУ „Христо Ботев” гр. Стамболийски започна в понеделник на 23.10.2017 г.
При учениците от първите класове гост беше г-жа Ива Пенкова - директор на училището, която прочете на децата своя любима приказка. Децата с удоволствие и захлас се докоснаха до чудния свят на народните приказки.

Цялата информация

ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село

Ние четем в ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село


     През Националната седмица на четенето – учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха и участваха в дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността.

понеделник, 27 ноември 2017 г.

Практикум

Практикум за учителите от начален етап

 

Тема „Интегриране на ИТ в общообразователната подготовка на учениците от начален етап (образователна платформа Kahoot и QR кодове), СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив, 09.11.2017 г.
Водещ: Невена Петрова, ст. учител в начален етап


Цялата информация
Презентация